- Danh mục các phòng thí nghiệm CN xây dựng đăng ký HĐ tại Hà nội
LAS-XD412
Ngày đăng:10/07/2012

1. Quyết định ban hành : 216/QĐ-BXD

2. Đơn vị : Công ty CP xây dựng công trình giao thông 810.

3. Tên phòng thí nghiệm : Trung tâm thí nghiệm và kiểm định công trình

4. Mã số : LAS-XD412

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 26/5/2009 đến hết ngày 22/5/2012 ( Theo Thông tư 06/2011/TT-BXD bỏ hiệu lực hết hạn phép thử)

6. Địa chỉ : Km 11- đường Ngọc Hồi- Vĩnh Quỳnh- Thanh Trì- Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 26/5/2009 của Bộ Xây dựng)

Các thông tin mới hơn

LAS-XD 806(13/11/2015)
LAS-XD 640(28/10/2015)
LAS-XD 240(08/10/2015)
LAS-XD 1220(08/10/2015)
LAS-XD 1220(08/10/2015)
LAS-XD 1473(01/10/2015)
LAS-XD 1512(15/09/2015)
LAS-XD 996(15/09/2015)
LAS-XD 1494(11/09/2015)
LAS-XD 1112(27/08/2015)
1234

Các thông tin cũ hơn

LAS-XD414(09/07/2012)
LAS-XD431(07/07/2012)
LAS-XD437(06/07/2012)
LAS-XD445(05/07/2012)
LAS-XD452(04/07/2012)
LAS-XD472(03/07/2012)
LAS-XD 1226(02/07/2012)
LAS-XD514(02/07/2012)
LAS-XD522(30/06/2012)
LAS-XD524(28/06/2012)
1234

Tìm kiếm
Thư viện ảnh

Xem tất cả

Quảng Cáo