Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 02 Dự án Khu nhà ở cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

 
THÔNG BÁO    
Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 02 Dự án Khu nhà ở cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
               
 
 
  Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 515/TCT – MĐ1 ngày 27/04/2020 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP báo cáo về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 02 tại dự án Khu nhà ở cán bộ, nhân viên Ban Cơ yếu Chính phủ tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà ở xã hội tại Dự án trên nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 02 theo báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị BQP tại Văn bản số 515/TCT – MĐ1 ngày 27/04/2020 và không bị trùng.
(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)

Tin cùng chuyên mục
; ;