Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàngdự kiếnký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 2tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số01A/2020/CV-TĐngày 02/01/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô báo cáo về danh sách khách hàngdự kiếnký hợp đồng đặt cọc chothuê nhà ở xã hội Đợt 2tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiếnký hợp đồng đặt cọc cho thuênhà ở xã hội theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô tại Văn bản số 01A/2020/CV-TĐ ngày 02/01/2020và có 04 trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;