Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

        

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 117A/2020/CV-TĐ ngày 15/06/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô báo cáo về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội  Đợt 2 tại Tòa N02,N03 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 2 theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô  tại Văn bản số 117A/2020/CV-TĐ ngày 15/06/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;