Banner chính

Bổ sung danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 7 tại ô đất CC-1 tại lô đất N1,N3, KĐT Quốc oai, Huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội (04 Trường hợp).

THÔNG BÁO

BỔ SUNG KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 7 tại ô đất CC-1 thuộc KĐTM

tại lô đất N1+N3, KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

                                  

         Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (CEO Group) là chủ đầu tư dự án Xây dựng NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, khu đô thị mới thuộc các lô đất N1 + N3, Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội .

Ngày 12/1/2017, Công ty đã có Công văn số 1101/2017/CV-CEO báo cáo Sở Xây dựng bổ sung danh sách khách hàng đăng ký mua NOXH Bamboo Garden đợt 7 dự án NOXH Bamboo Garden tại ô đất CC-1, KĐTM thuộc lô đất N1 + N3 KĐT Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội .

Thực hiện kiểm tra bổ sung đối tượng mua nhà đợt 7 tại dự án nhà ở xã hội Quốc Oai nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra bổ sung danh sách khách hàng đăng ký đợt 7 tại ô đất CC-1 thuộc KĐTM tại lô đất N1+N3, KĐTM Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội tại Văn bản số 1101/2017/CV-CEO ngày 06/01/2017 của Công ty Cổ phần tập đoàn C.E.O. Để phòng Kế hoạch tổng hợp đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

+ Tổng số căn hộ mở bán: 282 căn

+ Số lượng khách hàng  đăng ký mua: 04 hồ sơ.

( Danh sách tại Phụ lục file đính kèm)

+ Số lượng căn hộ còn lại : 278 căn = 282 căn - 4 căn

+Giá bán nhà ở xã hội (tạm tính) là : 9.960.000 đồng/m2 (đã bao gồm VAT+ 2% Phí bảo trì)

+Giá cho thuê nhà ở xã hội (tạm tính) là : 48.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm VAT+ Phí bảo trì).


; ;