Banner chính

Các Biểu mẫu báo cáo tổng hợp rà soát dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

File đính kèm : Các Biểu mẫu báo cáo tổng hợp rà soát dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Tin cùng chuyên mục

Sở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn lập, trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.

Sở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn lập, trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.


; ;