Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 03 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến  ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 03 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội                     

                      

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 52/2021/CV-PĐ.KDMC ngày 08/10/2021 của Công ty cổ phần phát triển nhà Phúc Đồng báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 03 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thực hiện kiểm tra đối tượng thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Sở Xây dựng (Phòng Phát triển đô thị) đã kiểm tra danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 03 Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần phát triển nhà Phúc Đồng tại Văn bản số 52/2021/CV-PĐ.KDMC ngày 08/10/2021 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
















; ;