Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại tòa OXH3 dự án Khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại tòa OXH3 dự án Khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số10/2019/CV-KH ngày 20/2/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưngbáo cáo  về danh sách khách hàngký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội Đợt 1tại tòa OXH3dự án Khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng thuê, muanhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 82 khách hàng ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 1tại tòa OXH3 tạidự án Khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, tại Văn bản số 10/2019/CV-KHngày 20/2/2019 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;