Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 15 tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1, N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàngký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 15 tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số1301/2019/CV/CEO-BKD ngày 16/1/2019 của Công ty cổ phần tập đoàn CEO báo cáo  về danh sách khách hàngký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 15tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội (đợt 15).

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 35 khách hàng đủ điều kiệnký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 15 Nhà ở xã hội tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần tập đoàn CEO tại Văn bản số 1301/2019/CV/CEO-BKDngày 16/1/2019 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;