Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội đợt 21 tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1,N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội đợt 21 tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội .

    

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 36-6/2020/CV/CEO-KD&M ngày 15/06/2020 của Công ty cổ phần tập đoàn CEO báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 21 tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội (đợt 21).

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội đợt 21 Nhà ở xã hội tại ô đất CC-1 KĐTM thuộc lô đất N1+N3 Khu đô thị Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần tập đoàn CEO tại Văn bản số 36-6/2020/CV/CEO-KD&M ngày 15/06/2020  và có 01 trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;