Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 7 Toà CT5 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 7 tại toà CT5 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

        

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số577/HP-DVBH ngày16/9/2019của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát báo cáo về danh sách khách hàngdự kiếnký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 7 tại toà CT5 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng đăng ký muanhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 49 khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 7 tại toà CT5 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Văn bản số 577/HP-DVBH ngày 16/9/2019 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;