Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 15 tại các tòa A1.1; A1.2; A2 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến  ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 15  tại các tòa A1.1; A1.2; A2  dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

                                 

                      

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 04DK/2020/CV-BKTL của Công ty TNHH Bánh Kẹo Thăng Long ngày 21/08/CV-BKTL về việc danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội Đợt 15 tại các Tòa A1.1; A1.2; A2 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long có địa chỉ tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách  khách hàng dự kiến  ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 15 tại các tòa A1.1; A1.2; A2 dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long tại Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội., tại Văn bản số 04DK/2020/CV-BKTL ngày 21/08/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;