Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án Chung cư NƠXH CBCS Bộ Công an tại 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàngdự kiếnký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại dự án Chung cư NƠXH CBCS Bộ Công an tại 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 321CV/CV-LD ngày 21/3/2019 của Liên danh Công ty TNHH MTV Bạch Đằng và Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn báo cáo  về danh sách khách hàng dự kiếnký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội Đợt 2tại dự án Chung cư NƠXH CBCS Bộ Công an tại 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 80 khách hàng dự kiến  ký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội đợt 2tại dự án Chung cư NƠXH CBCS Bộ Công an tại 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội tại Văn bản số 321 CV-LDngày 21/3/2019 và có 2 trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;