Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 2) và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội (Đợt 1) nhà ở xã hội chung cư CT2A tại Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên

 THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 2) và Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội (Đợt 1) nhà ở xã hội chung cư CT2A tại Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP.Hà Nội

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 2030b/TCT-BQL3 ngày 23/12/2019 của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị Bộ Quốc phòng báo cáo về danh sách khách hàng dự kiến  ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 2) và danh sách khách hàng dự kiến  ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội (Đợt 1): Nhà ở xã hội chung cư CT2A tại Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP.Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 2) và danh sách  khách hàng dự kiến ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội (Đợt 1)  : nhà ở xã hội chung cư CT2A tại Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP.Hà Nội theo báo cáo của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2030b/TCT-BQL3 ngày 23/12/2019 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;