Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1 bổ sung tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiếnký hợp đồng muanhà ở xã hội đợt 1 bổ sung tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội      

             

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số286/2018/CV-PĐ.KDMC ngày 17/1/2019 của Công ty cổ phần phát triển nhà Phúc Đồng báo cáo về danh sách khách hàng dự kiếnký hợp đồng mua, thuê nhà ở xã hội Đợt 1 bổ sungtại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thực hiện kiểm tra đối tượng thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 179 khách hàng ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 1 bổ sungtại Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nộitheo báo cáo của Công ty cổ phần phát triển nhà Phúc Đồng tại Văn bản số 286/2018/CV-PĐ.KDMC ngày 17/1/2019và có 02trường hợp trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;