Banner chính

Công bố danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 2 và cho thuê nhà ở xã hội đợt 6 tại dự án Khu nhà ở xã hội Ecohome 2 thuộc Khu vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm, quận Bắc Từ Liêm

THÔNG BÁO

công bố danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 2 và cho thuê nhà ở xã hội đợt 6 tại dự án Khu nhà ở xã hội Ecohome 2 thuộc Khu vực Bắc Cổ Nhuế-Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 523D/2019/CV-TĐngày 25/12/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô về việc báo cáo danh sách dự kiến ký Hợp đồng mua bánnhà ở xã hội đợt 2 và cho thuê nhà ở xã hội đợt 6 tại dự án Khu nhà ở xã hội Ecohome 2 thuộc Khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Sau khi kiểm tra, Phòng Phát triển Đô thị xin báo cáo như sau:

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách  khách hàng dự kiếnký Hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 2 và cho thuê nhà ở xã hội đợt 6theo báo cáo của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ đô tại Văn bản số 523D/2019/CV-TĐ ngày 25/12/2019và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;