Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 2) và danh sách khách hàng ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội (Đợt 1): nhà ở xã hội chung cư CT2A tại Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 2) và Danh sách khách hàng ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội (Đợt 1)  : nhà ở xã hội chung cư CT2A tại Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP.Hà Nội

                  

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 752/TCT-BQL3 ngày 12/6/2020 của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị Bộ Quốc phòng báo cáo về danh sách khách ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 2) và danh sách khách hàng ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội (Đợt 1): Nhà ở xã hội chung cư CT2A tại Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP.Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách  khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 2) và danh sách  khách hàng ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội (Đợt 1)  : nhà ở xã hội chung cư CT2A tại Dự án Khu nhà ở Thạch Bàn, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP.Hà Nội theo báo cáo của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 752/TCT-BQL3 ngày 12/6/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;