Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 Toà CT1 tại Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàngký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tại toà CT1 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số90/HP-KD ngày28/2/2019của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát báo cáo về danh sách khách hàngký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tại toà CT1 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng đăng ký muanhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 32 khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tại toà CT1 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội Phú Lãm, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, Hà Nội theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát tại Văn bản số 90/HP-TT  ngày 28/2/2019 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;