Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 4): Nhà 19T1 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - Hà Nội.

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng  ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 4): Nhà 19T1 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

                                 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 183  CV/LD-BQLDA ngày 4/10/2018 của Công ty cổ phần Vinaconex 21 báo cáo về danh sách khách hàng  ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 4): Nhà 19T1 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 68 khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Đợt 4): Nhà 19T1 thuộc Dự án xây dựng Nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần Vinaconex 21  tại Văn bản số 183  CV/LD-BQLDA ngày 04/10/2018 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;