Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 dự án Nhà ở xã hội lô đất 5.B2 tại Khu nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại các lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4 và 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Hội, Đông Anh

 THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 dự án Nhà ở xã hội  lô đất 5.B2 tại Khu nhà ở xã hội, nhà ở thấp tầng, nhà ở cao tầng tại các lô đất 5.B2, 5.B3, 5.B4 và 5.B5 thuộc khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 35/2019/CV-TL ngày 20/03/2019 của Công ty TNHH Thăng Long báo cáo về danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội Đợt 5 Nhà ở xã hội tại lô đất 5.B2 thuộc dự án Khu tái định cư Đông Hội, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 20 khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 5 theo báo cáo của Công ty TNHH Thăng Long  tại Văn bản số 35/2019/CV-TL ngày 20/03/2019 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;