Banner chính

Công bố danh sách khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 bổ sung tại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 khu Bắc Cổ Nhuế Chèm

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàngdự kiếnký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng đặt cọc cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 bổ sungtại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số62/2019/CV-BAC 9ngày 27/09/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 báo cáo về danh sách khách hàngký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và danh sách khách hàng ký hợp đồng đặt cọc chothuê nhà ở xã hội Đợt 1 bổ sungtại Tòa N04 thuộc Dự án Khu nhà ở Ecohome 3 tại ô đất ký hiệu B11-HH2 Khu Bắc Cổ Nhuế Chèm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách 84 khách hàng ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 1 bổ sung và danh sách16 khách hàng ký hợp đồng đặt cọc cho thuênhà ở xã hội đợt 1 bổ sungtheo báo cáo của của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc 9 tại Văn bản số 62/2019/CV-BAC9 ngày 27/09/2019và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;