Banner chính

Công bố danh sách khách hàng thực tế ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 1, bổ sung Đợt 1 và Đợt 2 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên

 THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng thực tế ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 1, bổ sung Đợt 1 và Đợt 2 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội                                

              

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 19/2020/CV-PĐ.KDMC ngày 24/04/2020 của Công ty cổ phần phát triển nhà Phúc Đồng báo cáo về danh sách khách hàng thực tế ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 1, bổ sung Đợt 1 và Đợt 2 tại dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua, thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách  khách hàng thực tế ký hợp đồng mua nhà ở xã hội Đợt 1, bổ sung Đợt 1 và Đợt 2 tại Khu nhà ở xã hội tại ô đất B8.NXH, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội theo báo cáo của Công ty cổ phần phát triển nhà Phúc Đồng tại Văn bản số 19 /2020/CV-PĐ.KDMC ngày 24/04/2020 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;