Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tòa OXH2 tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 3 tòa OXH2 tại dự án  nhà ở xã hội Kiến Hưng tại  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông .

                                 

  Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 117/2017/CV-KH ngày 13/11/2017 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng về danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua và thuê nhà ở xã hội đợt  3 tòa OXH2  dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội.

 Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà nhằm loại trừ việc người mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Phòng Phát triển Đô thị đã kiểm tra Danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua và thuê nhà ở xã hội đợt 3 tòa OXH2 dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội tại Văn bản số 117/2017/CV-KH ngày 13/11/2017 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;