Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội đợt 4 tại Dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng, tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN KÝ HỢP ĐỒNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 4

             Dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng, tại phường Kiến Hưng,  quận Hà Đông, Hà Nội                

 

          Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 07/2018/CV-KH ngày 30/01/2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua, thuê nhà NOXH đợt 4 tòa OX2 tại Dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng, tại phường Kiến Hưng,  quận Hà Đông, Hà Nội (Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29/12/2017 đến ngày 29/01/2018 theo Văn bản số 130/CV-KH ngày 20/12/2017 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng).

       Thực hiện kiểm tra đối tượng mua, thuê nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 44 khách hàng dự kiến ký hợp đồng đợt 4 tòa OX2 tại Dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng, tại phường Kiến Hưng,  quận Hà Đông, Hà Nội do Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng báo cáo tại Văn bản số 07/2018/CV-KH ngày 30/01/2018  và không bị trùng. (Danh sách tại phụ lục đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;