Banner chính

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà đợt 05 NOXH tại Dự án nhà ở xã hội CT08, khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh

THÔNG BÁO   

Danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà đợt 05 NOXH tại Dự án:  Nhà ở xã hội CT08, khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.

   

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 3188/HUD-BQL12  ngày 05/10/2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) báo cáo danh sách khách hàng dự kiến ký Hợp đồng mua nhà đợt 05 NOXH tại Dự án:  Nhà ở xã hội CT-08, khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người thuê, mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần theo quy định tại điểm đ khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; Sở Xây dựng (phòng Phát triển đô thị) đã kiểm tra danh sách khách hàng dự kiến ký hợp đồng mua nhà ở xã hội đợt 05 theo báo cáo của của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)  tại Văn bản số 3188/HUD-BQL12 ngày 05/10/2021 và không bị trùng.

(Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;