Banner chính

Danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua và đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Tòa OXH2 dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng, khu đô thị mới Kiến Hưng, quận Hà Đông.

THÔNG BÁO

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG KÝ HỢP ĐỒNG MUA VÀ ĐẶT CỌC THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 2

Tòa OXH2 dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng, khu đô thị mới Kiến Hưng, quận Hà Đông

 

 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 105/2017/CV-KH ngày 04/10/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng báo cáo Sở Xây dựng danh sách khách hàng ký Hợp đồng mua và đặt cọc thuê nhà ở xã hội đợt 2 tại Tòa OXH2 dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng, khu đô thị mới Kiến Hưng, quận Hà Đông (Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 12/7/2017 đến ngày 12/8/2017 theo Văn bản số 68/CV-KH ngày 05/7/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng).

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà tại Dự án nhà ở xã hội nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị đã kiểm tra danh sách 41 khách hàng ký hợp đồng mua nhà và 05 khách hàng ký đặt cọc thuê nhà đợt 2 tại Tòa OXH2 dự án Nhà ở xã hội Kiến Hưng, khu đô thị mới Kiến Hưng, quận Hà Đông do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng báo cáo tại Văn bản số 105/2017/CV-KH ngày 04/10/2017. Để đăng tin trên Website của Sở Xây dựng theo đúng qui định; một số thông tin chính như sau:

Tổng số lượng căn hộ mở bán Đợt 2 tòa OXH2 : 53 căn bán và 82 căn thuê

Số lượng khách hàng đăng ký mua: 50 hồ sơ ( 01 hồ sơ tương đương với 01 căn hộ), trong đó Số lượng khách hàng ký hợp đồng mua nhà đợt 2: 41 khách hàng.


 

Số lượng khách hàng đăng ký thuê: 05 hồ sơ, trong đó Số lượng khách hàng ký đặt cọc thuê nhà ở xã hội: 05 khách hàng

( Danh sách tại Phụ lục đính kèm)

Giá căn hộ (Chủ đầu tư tạm tính):

- Giá bán nhà ở xã hội trung bình là : 13.235.830 đồng/m2 (Giá đã bao gồm thuế VAT và chưa có chi phí bảo trì).

- Giá căn hộ cho thuê là : 63.012 đồng/m2/tháng (Giá đã bao gồm thuế VAT và chưa có chi phí bảo trì).


Tin cùng chuyên mục
; ;