Banner chính

Điều chỉnh bổ sung thời gian tiếp nhận hồ sơ bán và cho thuê nhà ở xã hội đợt 1 tại Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1,N07-2 khu đô thị Sài Đồng

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ BÁN VÀ CHO THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI ĐỢT 1

tại Dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1,N07-2 khu đô thị Sài Đồng để công bố công khai trên Website của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

                        

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 122/BC - CT ngày 20/05/2020 của Công ty Cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội về xin điều chỉnh bổ sung thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 1 mua bán, thuê nhà  tại  dự án Khu nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1,N07-2 khu đô thị Sài Đồng để công bố công khai trên Website của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, như sau:

I. THÔNG TIN DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1, N07-2;

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội;

3. Địa điểm xây dựng: tại ô đất ký hiệu N07-1, N07-2 khu đô thị Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;

4. Diện tích ô đất:

TT

Nội dung

Chỉ tiêu

1

Diện tích lô đất

5.000 m2

2

Diện tích xây dựng

1.500 m2

3

Tổng diện tích sàn xây dựng

13.748 m2

4

Tổng sàn ở căn hộ hữu dụng (thông thủy)

9.176,36 m2

5

Số tầng cao

9 tầng

6

Số lượng căn hộ

144 căn

5. Hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp bằng nguồn vốn ngoài ngân sách;

6. Quy mô đầu tư xây dựng:

Dự án nhà thu nhập thấp gồm 02 tòa nhà N07-1 và N07-2 có cùng phương án thiết kế, công trình cao 9 tầng và 01 tum, cụ thể: diện tích xây dựng 750m2/tòa, tổng diện tích sàn 6.873,75m2/tòa.

- Tầng 1: diện tích sàn khoảng 750m2; chiều cao 4,8m; chức năng dịch vụ thương mại, sảnh, thường trực sinh hoạt cộng đồng, các bộ phận phụ trợ, thang, vệ sinh, chỗ để xe.

- Tầng 2 đến tầng 9: diện tích sàn mỗi tầng khoảng 747,7m2; chiều cao mỗi tầng 3,3m; chức năng căn hộ chung cư, bộ phận phụ trợ, thang, vệ sinh.

- Tầng tum thang: diện tích khoảng 142m2; chiều cao 3,8m.

- Tổng mức đầu tư dự án: 130.250.000.000 tỷ đồng

(Quy mô dự án tuân thủ theo văn bản số 4930/UBND-SXD ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

7. Tổng số căn hộ, tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số căn hộ:144 căn

Trong đó:

- Số căn nhà ở xã hội để bán thương mại: 29 căn

- Số căn nhà ở xã hội để bán                    : 86 căn

- Số căn nhà ở xã hội để cho thuê            : 29 căn

Lưu ý: Chủ đầu tư Dự án có trách nhiệm bố trí đủ  tỷ lệ diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê tại Dự án theo quy định của trung ương và Thành phố; tự chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật hiện hành. Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng thuê nhà ở khi đã đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật nhà ở, luật Kinh doanh bất động sản và quy định hiện hành.

8 Hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội

- Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/5/2014 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

 

9. Tiến độ xây dựng, thời gian tiếp nhận hồ sơ và bàn giao căn hộ:

 

TT

NỘI DUNG

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1

Thời gian điều chỉnh bổ sung tiếp nhận hồ sơ

Từ ngày 21/05/2020 đến hết ngày 30/06/2020 (không bao gồm Thứ 7, Chủ Nhật).

+ Sáng: từ 08h30’ đến 11h30’

+ Chiều: từ 13h30’ đến 16h30’

2

Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán căn hộ

Quý II/2020

3

Thời điểm dự kiến bàn giao căn hộ

Quý III/2020

10. Giá bán dự kiến theo Chủ đầu tư:

- Giá bán 1m nhà ở xã hội: 13.762.000đ/m2 (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì).

- Giá cho thuê 1 m2 nhà ở xã hội: 59.000 đồng/m2/tháng (Giá cho thuê đã bao gồm kinh phí bảo trì, chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí quản lý hàng tháng).

- Giá bán, giá cho thuê chính thức khi ký hợp đồng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

11. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký:

         - Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Công ty tầng 9 tòa nhà 14 Láng Hạ, P. Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

         - Số điện thoại:  0243.7720964

12. Thông tin được đăng tải trên:

+ Báo Hà Nội mới;

+ Website của Sở Xây dựng Hà Nội: http://soxaydung.hanoi.gov.vn/

Sau khi được điều chỉnh bổ sung thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 1 và đăng tải thông tin công khai trên website của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ của khách hàng đăng ký mua nhà ở xã hội, thuê nhà ở xã hội theo đúng quy định hiện hành pháp luật.

Công ty CP Xây dựng số 3 Hà Nội trân trọng thông báo thông tin điều chỉnh bổ sung thời gian tiếp nhận hồ sơ Đợt 1 mua bán thuê nhà trong kế hoạch tiếp nhận hồ sơ bán và cho thuê nhà xã hội đợt 1 tại dự án Nhà ở cho người thu nhập thấp N07-1, N07-2 khu đô thị Sài Đồng tới Quý Sở.

------------------------------------------------------

Sở Xây dựng Hà Nội xin lưu ý một số nội dung liên quan đến việc Mua, Thuê mua và Thuê nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội như sau:

 • Chủ đầu tư chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp tại địa điểm duy nhất nêu trên.
 • Các hộ gia đình, cá nhân được đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án nêu trên: các đối tượng theo qui định tại điều 49 của Luật Nhà ở 2014 và đủ điều kiện được thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo qui định của pháp luật hiện hành về nhà ở.
 • Yêu cầu người đứng đơn trực tiếp nộp hồ sơ, ký giấy biên nhận hồ sơ và đăng ký nguyện vọng diện tích căn hộ.
 • Các Giấy tờ kèm theo đề nghị nộp bản sao chứng thực (Sổ hộ khẩu, chứng minh thư, …vv).
 • Người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác khi kê khai hồ sơ.
 • Khi nộp hồ sơ đề nghị khách hàng nộp kèm các giấy tờ xác nhận về đối tượng ưu tiên theo quy định để Chủ đầu tư tổ chức chấm điểm (trường hợp khách hàng không nộp các giấy tờ này thì không tính các điểm ưu tiên theo quy định trong quá trình xét duyệt hồ sơ).
 • Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng qui định, trình tự thủ tục mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở Xã hội theo nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội ( các điều từ 19 đến 24), thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về qui định hiện hành của Thành phố Hà nội; thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 7082/SXD-PTN ngày 17/8/2016 ( Văn bản này có đăng trên Website của Sở Xây dựng Hà nội)
 • Chủ đầu tư chỉ được huy được huy động tiền ứng trước, huy động vốn của khách hàng sau khi đã đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua, thuê mua và thuê nhà ở xã hội chỉ nộp hồ sơ tại địa chỉ tiếp nhận của chủ đầu tư theo các chỉ dẫn được đăng tải công khai trên WEBSITE của Sở xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn)  và tại trang web chính thức của các chủ đầu tư dự án có nhà ở xã hội, không qua các sàn trung gian.
 • Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng chính sách về nhà ở xã hội và nhu cầu của người dân để thu tiền, tiền đặt cọc sai quy định.
 • Mọi hành vi gian dối khi kê khai và xác nhận hồ sơ mua, thuê nhà ở xã hội khi được phát giác (kể cả trong quá trình hậu kiểm) sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
 • Sở Xây dựng khuyến cáo người dân không nhận chuyển nhượng trái quy định về nhà ở xã hội và không đăng ký nộp đơn mua nhà ở xã hội tại các địa điểm không được chủ đầu tư thông báo trên website của Sở Xây dựng Hà Nội (www.soxaydung.hanoi.gov.vn) 
 • Sở Xây dựng Hà Nội trân trọng thông báo các nội dung nêu trên để các tổ chức và các nhân có liên quan được biết và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành ./.

Tin cùng chuyên mục
; ;