Banner chính

Hội Cựu chiến binh cơ quan Sở Xây dựng công bố Quyết định kết nạp hội viên

Ngày 06/7/2021, Hội Cựu chiến binh cơ quan Sở Xây dựng công bố Quyết định kết nạp 06 hội viên.


Tin cùng chuyên mục








Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Phải có cách làm sáng tạo, quyết liệt mới hiệu quả

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Phải có cách làm sáng tạo, quyết liệt mới hiệu quả









; ;