Banner chinh (tet)

Hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài "Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển Thủ đô đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"


Tin cùng chuyên mụcSở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn lập, trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.

Sở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn lập, trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.


; ;