Banner chính

KẾT QUẢ SAU 1 THÁNG THỰC HIỆN LÀM VIỆC SÁNG THỨ BẢY CỦA SỞ XÂY DỰNG

KẾT QUẢ SAU 1 THÁNG THỰC HIỆN LÀM VIỆC SÁNG THỨ BẢY

(Từ 11/3 đến 08/4/2017)

---------------------------

          Thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 08/3/2017, Giám đốc Sở Xây dựng đã có Quyết định số 120/QĐ-SXD về bố trí cán bộ đi làm sáng thứ Bảy. Số lượng cán bộ đi làm sáng thứ Bảy hàng tuần của Sở được bố trí gồm: Cán bộ, công chức Bộ phận một cửa, 01 cán bộ Văn thư để tiếp nhận văn bản và dấu phục vụ công tác hành chính.

          Kết quả sau 1 tháng thực hiện: Cán bộ, công chức đi làm sáng thứ Bảy trực nghiêm túc; các điều kiện cơ sở vật chất, chế độ được cơ quan giải quyết đầy đủ.

          Việc tiếp nhận và trả kết quả: Tiếp 27 lượt công dân, tổ chức

          Nhận: 17 hồ sơ trong đó: Thiết kế cơ sở 02 hồ sơ; thẩm định thiết kế kỹ thuật 01 hồ sơ; chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân 12 hồ sơ; chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 02 hồ sơ.

          Việc thực hiện làm việc sáng thứ Bảy tại Sở Xây dựng Hà Nội đã được thực hiện đều đặn từ năm 2010 theo Quyết định số 58/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010.   Qua các năm thực hiện, số thủ tục hành chính được thực hiện tiếp nhận vào sáng thứ Bảy ngày một tăng và hiện nay đã được thực hiện 100% số thủ tục hành chính hiện có của Sở.

           Đi làm việc ngày thứ Bảy là chủ trương đúng đắn của Thành phố; cơ quan nhà nước có thêm thời gian để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; góp phần thực hiện chủ trương cải thiện phương cách tiếp cận của nền hành chính phục vụ./.


Tin cùng chuyên mục
; ;