Banner chính

LAS-XD 1020

1. Quyết định ban hành : 548/QĐ-BXD.

2. Đơn vị : Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đông Dương

3. Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và kiểm định xây dựng

4. Mã số : LAS-XD 1020

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 25/11/2010

6. Địa chỉ : C4, Tập thể Đại học Sư Phạm- Ngõ 106, Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 548/QĐ-BXD ngày 25/11/2010 của Bộ Xây dựng)


; ;