Banner chính

LAS-XD 1394

1. Quyết định ban hành : 299/QĐ-BXD.

2. Đơn vị : Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thành Long

3. Tên phòng thí nghiệm : Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng

4. Mã số : LAS-XD 1394

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 30/6/2016

6. Địa chỉ : Số 6, Khu Liền kề - Meco Complex, Ngõ 102, đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 299/QĐ-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)


; ;