Banner chính

LAS-XD 1593

1. Quyết định ban hành : 284/QĐ-BXD.

2. Đơn vị : Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật và công nghệ THT

3. Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình

4. Mã số : LAS-XD 1593

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 28/6/2016

6. Địa chỉ : Số 26, đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 28/6/2016 của Bộ Xây dựng)


; ;