Banner chính

LAS-XD 581

1. Quyết định ban hành : 169/QĐ-BXD.

2. Đơn vị : Viện nghiên cứu ứng dựng công nghệ xây dựng

3. Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

4. Mã số : LAS-XD 581

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 12/4/2016

6. Địa chỉ : Nhà biệt thự số 9, BT2, Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-BXD ngày 12/4/2016 của Bộ Xây dựng)


; ;