Banner chính

LAS-XD 586

1. Giấy chứng nhận: 408/GCN-BXD.

2. Đơn vị : Công ty Cổ phần công nghệ bê tông và VLXD VINALAB

3. Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình Vinalab

4. Mã số : LAS-XD 586

5. Hiệu lực Giấy chứng nhận: Có hiệu lực 05 năm kể từ ngày 28/9/2016

6. Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 75b, đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố 6, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội

7. Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm: (Kèm theo Giấy chứng nhận số 408/GCN-BXD ngày 28/9/2016 của Bộ Xây dựng)


; ;