Banner chính

LAS-XD 640

1. Quyết định ban hành : 140/QĐ-BXD.

2. Đơn vị : Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Hải Kim

3. Tên phòng thí nghiệm : Trung tâm thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình

4. Mã số : LAS-XD 640

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 30/3/2016

6. Địa chỉ : Số nhà 10, ngõ 67, Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BXD ngày 30/3/2016 của Bộ Xây dựng)


; ;