Banner chính

LAS-XD 738

1. Quyết định ban hành : 282/QĐ-BXD.

2. Đơn vị : Công ty TNHH tư vấn và xây dựng giao thông Bình Nguyên

3. Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng

4. Mã số : LAS-XD 738

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 23/6/2016

6. Địa chỉ : Số nhà 8, ngách 86, ngõ Ga Hà Đông, tổ 10, phường Phú La, quận Hà Đông, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 282/QĐ-BXD ngày 23/6/2016 của Bộ Xây dựng)


; ;