Banner chính

LAS-XD 848

1. Quyết định ban hành : 491/QĐ-BXD.

2. Đơn vị : Công ty Cổ phần tư vấn địa kỹ thuật và môi trường

3. Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm đất đá xây dựng

4. Mã số : LAS-XD 848

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 16/11/2009

6. Địa chỉ : Số nhà 17, ngõ 7, đường Nguyễn Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 491/QĐ-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựng)


; ;