Banner chính

LAS-XD1686

1. Giấy chứng nhận: 511/GCN-BXD.

2. Đơn vị : Công ty TNHH thí nghiệm và kiểm định công trình NDT

3. Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm địa kỹ thuật và vật liệu xây dựng

4. Mã số : LAS-XD 1686

5. Hiệu lực Giấy chứng nhận: Có hiệu lực 05 năm kể từ ngày 16/11/2016

6. Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: L07-03, Khu đô thị mới Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội

7. Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm: (Kèm theo Giấy chứng nhận số 511/GCN-BXD ngày 16/11/2016 của Bộ Xây dựng)


; ;