Banner chính

LAS-XD737

1. Quyết định ban hành : 39/QĐ-BXD.

2. Đơn vị : Công ty Cổ phần nghiên cứu công nghệ địa kỹ thuật và môi trường ĐT

3. Tên phòng thí nghiệm : Phòng thí nghiệm công nghệ địa kỹ thuật và môi trường

4. Mã số : LAS-XD737

5. Hiệu lực phép thử: Từ ngày 21/01/2009

6. Địa chỉ : Số 104- Ngõ 259 Phố Vọng- quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

7. Danh mục các phép thử được thực hiện : (Kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BXD ngày 21/01/2009 của Bộ Xây dựng)


; ;