Banner chính

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư ”

Ngày 28/01/2019 Thành ủy Hà Nội có Thông báo số 1670-TB/TU thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy về dự thảo Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và UBND Thành phố, Sở Xây dựng đã dự thảo Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Sở Xây dựng kính đề nghị các đoàn thể chính trị, các Ban quản trị và cư dân khu đô thị nhà chung cư trên địa bàn Thành phố cho ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết. Mọi thông tin góp ý gửi về Sở Xây dựng Hà Nội số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.


Tin cùng chuyên mụcQuyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


; ;