Banner chính

Liên ngành: Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và Điện lực Hà Nội ban hành Kế hoạch thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố năm 2016

Liên ngành: Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và Điện lực Hà Nội ban hành Kế hoạch thanh thải, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến phố thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" năm 2016.


Tin cùng chuyên mục

Sở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn lập, trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.

Sở Xây dựng Hà Nội Hướng dẫn lập, trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án khu đô thị mới, khu nhà ở.


; ;