Banner chính

Nghiệm thu cấp thành phố Đề tài 04 thuộc Chương trình số 20-CTr/TU của Thành ủy

Chiều 01/10, Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện Đề tài NCKH thuộc chương trình trọng điểm thành phố Hà Nội tổ chức nghiệm thu Thành phố Đề tài 04 "Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn 2030".

Đề tài do Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì thực hiện, là một trong 8 đề tài thuộc Chương trình 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội "Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Sau khi nghe báo cáo của Ban chủ nhiệm đề tài và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao phương pháp tiếp cận, nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài, đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp hợp lý, có tính khả thi. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt kết quả xuất sắc.


Tin cùng chuyên mục
; ;