Banner chính

Nghiệm thu cơ sở Đề tài 04 về "Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn 2030"

Chiều 10/9, Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện Đề tài NCKH thuộc chương trình trọng điểm thành phố Hà Nội tổ chức nghiệm thu cơ sở Đề tài 04: "Đánh giá công tác quy hoạch, quản lý xây dựng và phát triển đô thị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đô thị đến năm 2025, tầm nhìn 2030".

Đề tài do Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì thực hiện, là một trong 8 đề tài thuộc Chương trình 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội "Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Giai đoạn 2015-2020, quy hoạch xây dựng đô thị Hà Nội đã và đang được xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư, nâng cấp, dần hoàn thiện. Đặc biệt, hệ thống cây xanh đô thị, hệ thống hạ tầng khung và các công trình giao thông trọng điểm được hoàn thành đã tạo bộ mặt đô thị mới cho Hà Nội. Công tác phát triển đô thị gắn với tăng trưởng và phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân...

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại: Công tác phát triển đô thị còn thiếu tính bài bản và khả năng thực thi quy hoạch; ô nhiễm môi trường đô thị Hà Nội trở thành "điểm nóng" cản trở sự phát triển...

Đề tài đề xuất quan điểm chỉ đạo định hướng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030: Công tác phát triển đô thị Thủ đô Hà Nội phải bảo đảm xác định vị thế cực tăng trưởng của Thủ đô trong quy hoạch Vùng Thủ đô Hà Nội, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng đồng bằng sông Hồng; cần quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch theo hướng phát triển bền vững và từng bước xây dựng đô thị thông minh... Đồng thời, đề tài đưa ra 7 nhóm giải pháp, 10 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

Tại hội nghị, Hội đồng khoa học gồm các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, như GS.TS Nguyễn Tố Lăng, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, PGS.TS Vũ Thị Vinh, Tiến sĩ Trần Danh Lợi, Tiến sĩ Trần Thị Lan Anh... đã đánh giá cao tính ứng dụng của đề tài. Đồng thời, các đại biểu có những đóng góp thiết thực để hoàn thiện đề tài trước khi tổ chức hội nghị nghiệm thu cấp thành phố, như cần công khai quy hoạch trong nhiệm kỳ tới; triển khai tổ chức giao thông theo kiểu bàn cờ; triển khai quy hoạch ngầm...

Sau khi nghe báo cáo của Ban chủ nhiệm đề tài và ý kiến đóng góp của các chuyên gia, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao phương pháp tiếp cận, nghiên cứu của Ban chủ nhiệm đề tài, đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp hợp lý, có tính khả thi. Các thành viên hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp thu ý kiến các chuyên gia, bổ sung để hoàn thiện đề tài, tổ chức nghiệm thu cấp thành phố.


Tin cùng chuyên mục
; ;