Banner chính

Sở Xây dựng ban hành các văn bản triển khai thực hiện văn bản số 2917/UBND-ĐT của UBND Thành phố về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các công trường xây dựng trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới


Tin cùng chuyên mục
; ;