Banner chính

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân
tham gia hoạt động xây dựng trong đó quy định về việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD - Sở Xây dựng  Hà Nội xin thông báo tới các cá nhân (có tên theo danh sách đi kèm) thông tin về
thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch như sau:
Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 đến 12h00 ngày 28/12/2017 (thứ 5)
Đề nghị Ông, bà bố trí thời gian phù hợp để tham dự
Địa điểm: Trung tâm Giám định chất lượng công trình xây dựng - Chi cục Giám định Xây dựng
Số 21A phố Ba La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
Để biết thêm thông tin, quý vị có thể tham khảo tại trang thông tin của Sở Xây dựng Hà Nội tại địa chỉ www.soxaydung.hanoi.gov.vn hoặc số điện thoại 024.39745214 - 0966.279.299


Tin cùng chuyên mục
; ;