Banner chính

Sở Xây dựng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công mức 3 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng

Sở Xây dựng thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công mức 3 đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp phép xây dựng, bao gồm:

  1. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại các tuyến phố thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng.
  2. Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng
  3. Cấp lại giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền Sở Xây dựng

(Căn cứ theo Quyết định số 4892/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện thuộc thành phố Hà Nội)

Địa chỉ đăng ký hồ sơ dịch vụ công mức 3 dành cho công dân: egov.hanoi.gov.vn./.


Tin cùng chuyên mục
; ;