Banner chính

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng

THỦ TỤC

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng

Mã số: T-HNO-072609-TT

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội, nhận phiếu giao nhận có hẹn ngày trả kết quả.

- Phòng Thẩm định nhận hồ sơ hành chính từ bộ phận một cửa, thụ lý giải quyết và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian quy định.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết trong thời hạn quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

b. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Hà Nội.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (Bản chính).

- Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở (Bản chính).

- Báo cáo khảo sát địa hình, địa chất công trình giai đoạn TKCS (Bản chính).

- Thuyết minh dự án (Bản chính).

- Các văn bản liên quan đến thủ tục lập dự án (Bản sao có chứng thực)

- Giấy tờ liên quan đến việc xác định, chứng minh quyền được sử dụng đất để lập dự án đầu tư (nếu có). (Bản sao có chứng thực)

- Hồ sơ thể hiện điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế, khảo sát địa hình, địa chất công trình và chứng chỉ hành nghề của các chủ trì khảo sát, thiết kế (Bản sao có chứng thực).

- Văn bản cung cấp thông tin về quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình, cấp điện, cấp-thoát nước, phòng cháy chữa cháy và các văn bản thỏa thuận có liên quan theo quản lý chuyên ngành (tuỳ theo yêu cầu của từng dự án) như an toàn đê điều, bảo vệ môi trường, bảo vệ bí mật an ninh quốc phòng, bảo vệ các công trình văn hóa-di tích, giáo dục, giao thông, lưới điện cao áp (Bản sao có chứng thực).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời gian giải quyết:

- Thiết kế cơ sở dự án nhóm A : tối đa 20 ngày làm việc

- Thiết kế cơ sở dự án nhóm B : tối đa 15 ngày làm việc

- Thiết kế cơ sở dự án nhóm C : tối đa 10 ngày làm việc

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Hà Nội

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Đ/c Phó Giám đốc Sở phụ trách công tác thẩm định.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Thẩm định - Sở Xây dựng Hà Nội.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản tham gia ý kiến.

h. Lệ phí: Tạm thời chưa thu do phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội v/v  ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của  thành phố HN.

- Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND ngày 06/12/2006 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về liên thông giải quyết một số thủ tục hành chính trong quản lý các dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Tin cùng chuyên mục

; ;