Banner chính

Thay đổi đối tượng mua nhà ở xã hội tại Dự án “Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội tại số 30 Phạm Văn Đồng (05 Trường hợp)

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

tại số 30 Phạm Văn Đồng

 

     Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và TM dịch vụ Bắc Hà là chủ đầu tư dự án Xây dựng tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội tại 30 Phạm Văn Đồng, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngày 18/1/2017, Công ty đã có Công văn số 006/CV-KHĐT báo cáo Sở Xây dựng về việc thay đổi đối tượng mua nhà ở xã hội tại Dự án “Tổ hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội tại số 30 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thực hiện kiểm tra đối tượng mua nhà ở  tại dự án NOXH tại số 30 Phạm Văn Đồng nhằm loại trừ việc người mua NOXH được hỗ trợ nhiều lần theo qui định tại điểm d khoản 1 điều 20, Nghị định 100/2015/NĐ-CP; phòng Phát triển đô thị- Sở Xây dựng đã kiểm tra danh sách khách hàng thay đổi đối tượng tại số 30 Phạm Văn Đồng tại Văn bản số 006/CV-KHĐT ngày 18/01/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và TM dịch vụ Bắc Hà. (kèm theo phụ lục danh sách đối tượng thay đổi mua nhà ở xã hội.)


Tin cùng chuyên mục
; ;