Banner chính

Thông báo danh sách khách hàng tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng -phường Kiến Hưng - quận Hà Đông có thay đổi số chứng minh nhân dân

THÔNG BÁO

Danh sách khách hàng tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng  phường Kiến Hưng - quận Hà Đông có thay đổi số chứng minh nhân dân.

                                 

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 20/2018/BC-KH ngày 26/3/2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng về 03 khách hàng tại dự án nhà ở xã hội Kiến Hưng phường Kiến Hưng - quận Hà Đông - thành phố Hà Nội có thay đổi số chứng minh nhân dân. Sở Xây dựng thông báo Danh sách danh sách các khách hàng có thay đổi số chứng minh nhân dân (Danh sách tại phụ lục file đính kèm)


Tin cùng chuyên mục
; ;